8. april 2018

Borgere skal hjælpe Københavns nye integrationspolitik på vej

Kom og hjælp os med at få en ny politik for, hvordan vi sikrer, at alle københavnere har lige muligheder uanset etnisk baggrund.

Fra i dag kan københavnerne se opfordringer på standere i gadebilledet og på Facebook til at deltage i en række dialogmøder og i det hele taget give deres mening til kende i forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes nye integrationspolitik 2019-22.

Københavns Kommune har siden 2006 haft en integrationspolitik fokuseret på fire-årige perioder. Den nuværende periode udløber i år og skal derfor fornyes.

”Det er vigtigt, at vi får en integrationspolitik, der er forankret hos københavnerne selv, og som har et klart og målrettet fokus for vores arbejde med integrationen af nye borgere. Derfor vil jeg opfordre alle til at komme med inputs, både almindelige borgere, foreninger og organisationer, til hvor vi skal sætte særligt ind? Kom endelig og byd ind”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Tre dialogmøder om tre pejlemærker

Integrationspolitikken i København er fælles for hele kommunen og hviler på et samarbejde mellem alle syv forvaltninger. Men Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har ansvaret for at få fastlagt den nye integrationspolitik, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har derfor vedtaget tre nye pejlemærker. På tre dialogmøder i april kan borgerne så møde op og komme med deres mening og ideer til den nye integrationspolitik.

Møderne finder sted:

  • 12. april kl. 17-19 på Nørrebro, Bragesgade 8B, om pejlemærket: ”Beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer for udsatte unge”.
  • 18. april 17-19 på Amager, Kurvemagerstien 61A om pejlemærket: ”Opgør med modkultur + ældre og sundhed”.
  • 24. april 17-19 i Tingbjerg, Tingbjerg Skole, Skolesiden 2 om pejlemærket: ”Isolerede kvinder + demokratisk medborgerskab”.