15. maj 2018

Carsten Koch bliver formand for nyt integrationsråd i København

Økonom og tidligere skatteminister Carsten Koch skal være formand for et nyt integrationsråd i hovedstaden med fokus på job og uddannelse.

Det nye Københavns Integrationsråd skal i endnu højere grad styrke integrationen gennem beskæftigelse og uddannelse og fungere som et rådgivende organ, der kvalificerer og giver sparring til kommunens integrationspolitik.

”Det er min klare overbevisning, at vi kun får en vellykket integration, hvis vi erkender, at nøglen til det danske samfund er job og uddannelse. Derfor glæder det mig, at vi nu får et råd, der har netop det fokus, og som består af mennesker, der ved, hvor vigtigt det er at møde ind på en arbejdsplads og bidrage til et fællesskab. Og her tror jeg, at Carsten Koch vil bringe rigtig mange gode faglige kompetencer til bordet”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Carsten Koch siger: ”Det går fremad med integrationen, men for langsomt. Der er stadig store udfordringer, som jeg glæder mig til at tackle sammen med det nye råds medlemmer. Jeg håber meget, at rådet kan bidrage afgørende til den politiske indsats på dette vigtige område.”

To fora med hvert sit fokus

Der har hidtil været to fora på integrationsområdet i København, nemlig Københavns Board for Mangfoldighed og Medborgerskab samt Københavns Medborgerforum. De to fora bliver nu reorganiseret, og det første skifter navn til Københavns Integrationsråd. Fremover skal integrationsrådet sikre dialog og samarbejde mellem kommunen og aktører med særlig viden om beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Københavns Medborgerforum skal fremadrettet hjælpe med at forebygge radikalisering, diskrimination og social kontrol ved bl.a. at samarbejde med foreninger og organisationer. Medlemmerne er praktikere med viden om lokalområderne og direkte kontakt til udsatte borgere.

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard ser store fordele i den nye opdeling: ”På den måde kan vi få det bedste ud af hvert råds kompetencer og medlemmernes viden. Københavnerne skal opleve, at vi gør en aktiv indsats for at fremme integrationen, og det gør vi bedst ved at fokusere benhårdt på job og uddannelse med de bedste folk på det område, og så diskutere vigtige emner som radikalisering og fremme af demokrati med en anden gruppe mennesker, der er eksperter på det”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Fakta

  • Medlemmerne af Københavns Integrationsråde er professionelle aktører, der har særlig viden på beskæftigelses- og/eller uddannelsesområdet i forhold til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt repræsentanter fra foreninger og NGO’er
  • Medlemmerne er personligt udpeget på baggrund af deres erfaring og viden på området, samt deres evne til at fremme god integration.
  • Der afholdes møde i Københavns Integrationsråd 2 gange årligt, mens møderne i Københavns Medborgerforum afholdes 3 gange årligt. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard deltager i alle møderne i Københavns Integrationsråd.
  • Københavns Integrationsråd holdt konstituerende møde den 14. maj, mens Københavns Medborgerforum afholder første møde den 17. maj.

Om Carsten Koch

  • Skatteminister 1994-1998.
  • Formand for regeringens skattekommission 2008.
  • Formand i Beskæftigelsesrådet 2010 - 2017.
  • Formand for Ekspertudvalget om den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch-udvalget) i 2014-15.
  • Direktør i en række bestyrelser, herunder Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Danske Invest.