2. maj 2018

Cecilia Lonning-Skovgaard ansætter særlig rådgiver

Cecilia Lonning-Skovgaard ansætter særlig rådgiver til handleplan for førtidspension og fleksjob.

En kommende handleplan skal sikre, at Københavns Kommune styrker sin indsats over for udsatte borgere og tildeler flere førtidspensioner og fleksjob. Derfor har beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) ansat en særlig rådgiver til at kvalitetssikre handleplanen og være sparringspartner under hele processen.

Den særlige rådgiver er Jon Andersen, som er forfatter til flere bøger om forvaltningsret, tidligere lektor ved Københavns Universitet i forvaltningsret og tidligere kommitteret for Ombudsmanden. Jon Andersen var desuden medlem af den uvildige taskforce, der har gennemgået Københavns Kommunes praksis i forhold til tildeling af førtidspension og fleksjob for udsatte borgere, og er kommet med en række konklusioner og anbefalinger.

”For mig er kursen klar: Flere borgere skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Og nu skal vi i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget arbejde med handleplanen for, hvordan København kan styrke indsatsen. Der mener jeg, vi har brug for en person med indsigt i området, der står udenfor forvaltningen og Rådhuset, til at stille de rigtige spørgsmål og undre sig over ting, som vi måske ikke selv får øje på. Her tror jeg, at Jon Andersen er den helt rette til på borgernes vegne at kvalitetssikre vores handleplan”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren understreger, at handleplanens succes afhænger af, at partierne på Rådhuset kan finde de penge i de kommende budgetforhandlinger, som er en forudsætning for bl.a. at nedsætte antallet af sager per sagsbehandler.

Sparringspartner og mulighed for selv at undersøge

Den særlige rådgiver bliver ansat som konsulent med en arbejdstid på syv timer ugentligt i foreløbig et halvt år. Funktionen beskrives som:

  • Sparringspartner for borgmester, direktion og forvaltningens ledelse
  • Bidrage til drøftelse og formidling af principielle sager
  • På eget initiativ stille spørgsmål og undersøge nærmere
  • Kvalitetssikre forvaltningens handleplan

“Jeg ser frem til at arbejde sammen med både politikere og forvaltning om den meget vigtige opgave at lave en handlingsplan for arbejdet med fleksjob og førtidspension. Arbejdet har et godt grundlag i anbefalingerne i taskforce-rapporten”, siger særlig rådgiver Jon Andersen.

Fakta

  • København er blandt de kommuner i landet, der tildeler færrest førtidspensioner og fleksjobs, og når der sammenlignes med andre kommuner, har København flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
  • Den uvildige taskforce konkluderer, at der er behov for bedre betingelser for sagsbehandlingen bl.a. ved, at den enkelte medarbejder får færre sager.
  • Taskforcen blev nedsat af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i sommeren 2017, hvor der samtidig blev sat 16 millioner kroner af til i et enkelt år at styrke sagsbehandlingen og praksis på området.
  • Ud fra udvalgets ønsker og konkrete forslag, vil der blive udarbejdet en handleplan for, hvordan København kan styrke indsatsen på området, som vil blive præsenteret for udvalget til sommer.
  • Den fulde rapport med taskforcens anbefalinger kan læses på www.kk.dk/bif.