7. september 2018

Cecilia Lonning-Skovgaard om budget: Kæmpe løft til erhvervslivet

Et kæmpe løft til erhvervslivet med Key Account Managers, bedre tid til at hjælpe udsatte borgere.

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) glæder sig over markante fremskridt i den nye budgetaftale. 

Det bliver lettere at drive virksomhed i Københavns Kommune. Det er konklusionen på et budget, der i høj grad står i erhvervslivets tegn.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) gik til forhandlingerne med et ønske om at styrke virksomhedsservicen markant, og det fik hun opbakning til. Bl.a. bliver der nu ansat særlige Key Account Managers, som skal hjælpe virksomhederne med de ønsker, de har til kommunen om bl.a. arbejdskraft.

Det er virksomhedernes vækst og udvikling, der sørger for, at der er penge til alt fra skoler til plejehjem. Derfor skal vi hele tiden se på, hvordan vi kan hjælpe virksomhederne endnu bedre, for så hjælper vi hele København. Vi har brug for et markant gearskifte i vores virksomhedsservice, og i dag har vi taget et vigtigt skridt, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hun understreger, at det kræver en indsats fra alle kommunens forvaltninger for at få den nye indstilling til erhvervslivet til at lykkedes.

Alt i alt er der afsat ca. 100 mio. kroner til en erhvervspakke, hvori pengene til Key Account Managers indgår. 

Samtidig er der afsat penge til bedre service af erhvervslivet i forlængelse af Københavns Kommune erhvervstaskforce, gratis byggesagsbehandling for borgere og virksomheder samt erhvervsparkeringspladser.

Bedre tid til udsatte borgere

Fremover får de sagsbehandlere, som skal hjælpe udsatte borgere i job, også bedre tid til den enkelte borger.

Ved forhandlingerne var der opbakning til beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaards ønske om at give bedre tid til sagsbehandlingen ved at tilføre 75 millioner kr.  over en fireårig periode og dermed mindske antallet af sager den enkelte sagsbehandler sidder med.  

Vi skal møde borgerne med respekt og ordentlighed, og det kræver naturligvis, at sagsbehandlerne har tid til at forberede sig grundigt og er klar til at hjælpe borgerne bedst muligt. Med penge til lavere sagsstammer og en handleplan for Førtidspension- og Fleksjob området er vi godt i gang med at få styr på området, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Udover penge til lavere sagsstammer er der også afsat 20 mio. kroner til at føre initiativer ud i livet fra den handleplan for førtidspension- og fleksjob, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vedtaget.

Læs mere: Ny handleplan: København styrker indsatsen for førtidspension og fleksjob.

Besparelser på at tiltrække events rullet tilbage

Forud for forhandlingerne var det også vigtigt for Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard at få fjernet de planlagte besparelser på tilskuddet til Wonderful Copenhagen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen ønskede at de kommunale embedsmænd fremover skulle løfte opgaven med at tiltrække de største sports- og kulturevents til København.

Men det fik Cecilia Lonning-Skovgaard og de andre budgetpartier sat en stopper for.

Takket være målrettet og ambitiøst arbejde i Wonderful Copenhagen har vi igennem en årrække fået tiltrukket de største sport- og kulturevents til København. Det arbejde var kultur- og fritidsforvaltningen parat til at smide ud med badevandet, men jeg er meget glad for, at vi fik sat en stopper for den håbløse beslutning. Og den glæde ved jeg, at erhvervslivet i København også deler, for der har både været vækst og arbejdspladser på spil, siger Cecilia Lonning-Skovgaard

Indsatser der virker

Hvis flere københavnere skal i job og uddannelse, og vi skal udnytte det økonomiske opsving til at skabe en stærkere by, så skal vi gøre brug af de indsatser, vi ved virker.

Det har siden dag ét været Cecilia Lonning-Skovgaards tilgang til kommunens beskæftigelsesindsats, og det er også til at se i budgettet.

Først og fremmest er der givet midler til en stor omlægning fra traditionel aktivering til indsatser der virker ude på virksomhederne. På sigt en omlægning på 65 mio. kr. årligt. Derudover er der penge til en tidlig jobsøgningsindsats for de københavnere, der lige er blevet færdige med en uddannelse, ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever og en styrket aktiveringsindsats for personer med banderelationer.

Det er vigtigt, at vi fortsætter vores vigtige indsatser med at få endnu flere i job og uddannelse, og vi skal ikke kaste os ud i omsiggribende eksperimenter: Vi skal gøre det, der virker, og jeg glæder mig over, at vi i budgettet kan fortsætte med og udbygge indsatsen for en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, at hjælpe dimittender hurtigere i job, erhvervsskoleelever med den praktikplads de mangler og fortsætte med at stresse og aktivere de bandemedlemmer, der modtager offentlige ydelser, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.