21. november 2018

Flere akademikere træder ud af jobkøen i København

Det lysner for de ledige akademikere på det københavnske jobmarked. Antallet af ledige akademikere er nemlig faldende.

Flere ledige akademikere træder ud af jobkøben i København. Derudover kommer flere i praktik eller løntilskud i virksomheder, og de lediges vilje til at flytte sig efter et job er blevet større.  

Med flere forskellige målrettede indsatser får Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i stigende grad bugt med akademikerledigheden i hovedstaden. Antallet af ledige akademikere er faldet i løbet af det sidste år, flere er kommet i virksomhedspraktik, og derudover er de ledige akademikere blevet mere villige til at søge job, som ligger længere væk fra deres bopæl end tidligere.

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få flere akademikere i job. Og det glæder mig at se, at vores anstrengelser bærer frugt. Det er også virksomhedernes og akademikernes egen fortjeneste at flere kommer i job. Vores opgave er at skabe de bedst mulige rammer for, at det lykkes,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).    

Fra juli 2017 til juli 2018 er akademikerledigheden i København faldet fra 6,8 procent til 5,8 procent. Det svarer til, at knap 700 akademikere har forladt jobkøen i den periode, så der nu er cirka 6000 ledige akademikere.

Ledigheden blandt akademikere er også faldet i de andre universitetsbyer, men ikke i ligeså høj grad som i København. I de øvrige universitetsbyer er akademikerledigheden på 6,5 procent.

Mere virksomhedspraktik og job længere væk

Nogle af de mest effektive værktøjer til at få folk i job er løntilskud og virksomhedspraktik. I København er andelen af ledige akademikere, der er i virksomhedsrettede tilbud, højere end i resten af landet. I årets andet kvartal var 30 procent af de ledige akademikere i København i en virksomhedsplacering. En stigning på seks procentpoint i forhold til samme periode sidste år.

En analyse, som Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har foretaget, viser desuden, at akademikernes vilje i forhold til at flytte sig efter et job er blevet større i løbet af de seneste par år. Analysen viser, at akademikerne i gennemsnit søger job 38 minutter fra deres bopæl. Det er en stigning fra 33 minutter i 2016.

Men der er stadig behov for, at arbejdet med at få de københavnske akademikere ud af jobkøen fortsætter. I Københavns Kommunes budget for 2019 er der afsat penge til at række ud til de københavnske akademikere, mens de stadig er i gang på deres studie.   

”Vi skal have de unge akademikere til at orientere sig mod det arbejdsmarked, der venter dem, inden de har afleveret deres sidste opgave på studiet.  Hvis de allerede der begynder at gøre sig tanker om, hvordan deres kompetencer fra studiet kan komme i spil på en kommende arbejdsplads, øges chancerne for at finde et job,” lyder det fra beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).