13. november 2018

I København giver vi ikke op over for folk!

Den nye opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet er i følge Cecilia Lonning-Skovgaard misvisende.

"Opgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet præmierer kommuner for at parkere borgere på permanent offentlig forsørgelse i stedet for at hjælpe dem, og det er altså ikke vores grundholdning her i København.”

Sådan siger Cecilia Lonning-Skovgaard fra Venstre, beskæftigelsesborgmester i København.

Beskæftigelsesministeriet har i en ny opgørelse ranglistet kommunerne efter, hvor gode de er til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse.

Her ligger Københavns Kommune i 2017 som nr. 83. ud af 98 kommuner.

Men beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard undrer sig over, at Beskæftigelsesministeriet har valgt at pille en række ydelser som førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb ud i deres opgørelsesmetode, som måler den andel kommunen faktisk har på offentlig forsørgelse ift., hvad man ville forvente ud fra kommunens rammevilkår.

Det står nemlig i klar kontrast til metoden fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd VIVE, som har udarbejdet baggrundsrapporten for ministeriets analyse, og som inkluderer alle ydelser i deres opgørelse for at tage højde for denne problematik.

I den uafhængige analyse fra VIVE ligger Københavns Kommune som den 4. bedste kommune i landet i 2016.

”Jeg er især ked af den grundholdning, der ligger bag, nemlig at hvis en person overgår fra eksempelvis sygedagpenge eller kontanthjælp til et ressourceforløb, så tæller personen ikke længere med som offentlig forsørget. Kommuner, der sender mange mennesker over på disse ydelser fremstår, som om de er rigtig gode til at få folk væk fra offentlig forsørgelse med ministeriets metode. Sådan tænker vi ikke i København. Her giver vi ikke op over for folk, men arbejder ihærdigt for at få flest mulig mennesker i job og uddannelse,” siger  Cecilia Lonning-Skovgaard.