3. april 2018

Københavns radikaliserings-hotline fik 85 henvendelser i 2017

Sidste år ringede borgerne 85 gange til Københavns særlige hotline til bekymringer om radikalisering.

De frygtede, at en søn, datter, nabo eller elev måske var i fare for at blive tiltrukket af ekstreme og voldelige ideologiske eller religiøse fællesskaber.

Efterfølgende vurderede Københavns tværgående koordineringsenhed til forebyggelse af radikalisering, at 10 af de 85 henvendelser var begrundede og satte en forebyggende indsats i gang, f.eks. et mentor- og forældrecoachforløb. 

”Hver gang vi får en henvendelse, kan det potentielt redde både den enkelte unges liv, men også gøre verden mindre farlig for alle os andre. Derfor glæder det mig, at der kommer så mange henvendelser fra bekymrede forældre, pædagoger, lærere og andre unge. Det viser, at tilbuddet med en hotline, der er bemandet af professionelle folk, er rigtig tænkt og virker”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Ud af de 10 sager har otte sager omhandlet militant islamisme og to sager har omhandlet venstreekstremisme.

Færre henvendelser end året før

I forhold til året før faldt antallet af henvendelser i 2017. I 2016 var der 104 henvendelser, hvoraf de 8 blev vurderet til at være begrundede.

Det ser Cecilia Lonning-Skovgaard som et udtryk for, at arbejdet med at forebygge radikalisering virker:

”Det, at lidt færre ringer og deler deres bekymringer tror jeg bl.a. skyldes, at vores forebyggende arbejde virker. Vi skal fortsætte vores indsatser i skoler og fritidsklubber og med at uddanne frontmedarbejdere og forældrecoaches. Udfordringerne med radikalisering er ikke forsvundet, og det er vigtigt, at vi bliver ved med at holde fokus på området,” siger integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard. Hun opfordrer alle til at kontakte hotlinen på telefonnummer 33 17 29 29, hvis man har en eventuel bekymring for en person i ens omgangskreds. Hotlinen er åben dagligt kl. 8-22.

Også Aarhus har i flere år haft en lokal hotline, og i februar 2016 kom en national hotline, som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Fakta

  • Københavns Kommunes hotline drives af VINK, Københavns Kommunes enhed til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, og erfarent personale sidder klar til at hjælpe og svare på spørgsmål.
  • VINK blev etableret i 2009 med fokus på opkvalificering og rådgivning af kommunale medarbejdere i at håndtere sager, hvor unge viste tegn på mulig radikalisering.
  • Udover et antal faste medarbejdere benytter VINK-sekretariatet et korps af mentorer og forældrecoaches med forskellige faglige og personlige baggrunde. VINK samarbejder desuden med SSP-København og Den Kriminalpræventive Sektion i Københavns Politi
  • I 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at styrke Københavns Kommunes eksisterende beredskab vedr. radikaliseringsager med etablering af en tværgående koordineringsenhed. Udover Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (VINK og Jobcenter København Unge) består koordineringsenheden af Socialforvaltningen (Enheden for Kriminalpræventive Indsatser samt Borgercenter Børn og Unge, Psykiatrienheden), SSP København, Københavns Politi og Kriminalforsorgen.
  • Enheden kvalificerer indkomne bekymringer og følger op på sager, hvor en forebyggende indsats er iværksat. Alle sager visiteres indenfor 48 timer.