26. oktober 2018

Ligestillingsminister bakker op om kampagne mod diskrimination i det københavnske natteliv

Ligegyldig om man er mand eller kvinde, hvem man elsker, og hvor man kommer fra, så skal man kunne færdes trygt i det københavnske natteliv.

Derfor har Københavns Kommune lanceret kampagnen ’Ser du noget – Sig noget. Luk munden på diskrimination’, der via influencers og sociale medier opfordrer unge til at tage et medansvar og behandle hinanden ordentligt i det københavnske natteliv

Kampagnen skal også oplyse unge om, hvad man kan gøre, hvis man bliver udsat for eller er vidne til diskrimination i nattelivet.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) roser kampagnen:

Vi skal sikre, at der er plads til alle, også i nattelivet. Det er vigtigt, at vi som samfund og som enkeltpersoner siger fra, når vi oplever diskrimination. Derfor er det positivt, at Københavns Kommune med dette initiativ klart og tydeligt siger nej til diskrimination og samtidig opfordrer folk, der ser eller hører noget, til at gøre det samme. Ingen skal være i tvivl om, at diskrimination på baggrund af køn, seksuel orientering eller kønsidentitet er uacceptabelt.

Også Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er glad for, at der nu bliver sat ekstra fokus på, at alle skal behandles ordentligt, når man går i byen:

Vi har et fælles ansvar for at blande os og sige fra, så alle kan føle sig trygge i det københavnske natteliv. Ingen skal finde sig i at blive chikaneret eller udsat for grænseoverskridende sprog, og vi må ikke lukke øjnene for, at det finder sted, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Budskab spredes via influencers

Blandt de unge københavnere, der i 2017 har oplevet diskrimination, har 46 procent oplevet det, når de går i byen for at feste. Nattelivet var derfor det sted, hvor unge samlet set hyppigst oplevede diskrimination.

I kampagnen vil udvalgte såkaldte influencers på de sociale medier udbrede personlige historier og oplevelser med diskrimination, som andre unge kan dele og diskutere. Én af dem er Amalie Wessel fra DR3-programmet De perfekte piger, der allerede har delt sine personlige oplevelser med diskrimination som LGBT+ person, der både er gået ud over hende selv og hendes venner.

Og lige nu er det Caroline Thorsfelt, der deler sine egne og andre kvinders oplevelser med at blive chikaneret fysisk og verbalt i nattelivet og hvor vigtigt det er, at man tør sige fra.

Men desværre er diskrimination i nattelivet ikke noget, som særlig mange andre unge bemærker, og det er kun i omkring 30% af tilfældene, at der gribes ind, når diskrimination sker.

”Manglen på reaktion kan føles som om, at diskrimination er ok, og det efterlader ofte ofret med en følelse af at stå helt alene. Vi vil derfor have de unge, herunder også dem som ikke selv oplever diskrimination, til aktivt at vise, at de ikke finder sig i, at andre bliver behandlet dårligt", siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Tre handlingsanvisende råd

Som en hjælp til de unge giver kampagnen tre handlingsanvisende råd:

  1. Sig fra – Diskrimination er ubehageligt og skaber utryghed, så det er vigtigt, at du siger fra, hvis du oplever det. Både hvis du er offeret, eller hvis det går ud over andre. Manglen på reaktion kan føles som en accept.
  2. Søg hjælp – Dørmænd, personale eller politi vil kunne hjælpe med at afværge en situation og skabe ro, hvis du føler, at det er utrygt selv at konfrontere personen. Det vigtigste er, at du gør noget og tager et medansvar.
  3. Anmeld det – Diskrimination er forskelsbehandling, som udelukker eller begrænser personer pga. køn, race, etnicitet, religion, handicap, alder, seksuel orientering, politisk overbevisning eller social baggrund. Det er ulovligt og skal anmeldes til politiet.