28. januar 2019

Børn og unge skal styres udenom banderne

4 københavnske borgmestre vil bruge fælles indsatser i udsatte boligområder for at forhindre, at børn og unge fanges ind af bandemiljøerne.

Fødekæden, der skaffer nye unge medlemmer til banderne i København, skal brydes. Det mener fire borgmestre i Københavns Kommune, som med et nyt tværgående samarbejde ønsker at forebygge, at børn og unge rekrutteres til bandekriminalitet. Det bærende element i projektet er, at der på tværs af fire kommunale forvaltninger nedsættes et særligt familieteam, der skal arbejde med indsatser for en række familier i bydelene Bispebjerg og Nørrebro. Indsatsen bygger videre på de tiltag i forvaltningerne, som man allerede har gode erfaringer med forebygger rekruttering til banderne. Men nu skal der være ekstra skarpt blik for familiens samlede udfordringer og en koordinering af de relevante tilbud.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V):

"Nogle børn og unge kan føle sig presset til at gå ind i en bande, og det vil jeg rigtig gerne være med til at forhindre. I min forvaltning skal vi især arbejde med, at forældrene bliver gode rollemodeller for børnene, ved at de kommer i job eller uddannelse. Vi skal også tilbyde de unge fritidsjob, som kan styrke deres motivation til at gennemføre en uddannelse."

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S):

"Alle midler skal tages i brug for at forhindre, at et ungt menneske, der har hele livet foran sig, bliver en del af en kriminel bande. Et af midlerne er at reagere omgående, når unges fravær fra skole pludselig stiger. Jo tidligere vi griber ind, jo større er chancen for, at vi kan hjælpe de unge med at få en god uddannelse, et af de bedste kort på hånden for at skabe sig en god tilværelse som voksen."

Socialborgmester Mia Nyegaard (R):

"Det er vigtigt, at især de unge, der er på vej ind i bandemiljøet, forstår, at der er et andet og bedre liv uden for bandemiljøet. Samtidig skal de unge og deres familier forstå de store konsekvenser, der er ved et liv i bandemiljøet! Vi skal give dem mulighederne og redskaberne til at vælge en anden vej. Det handler om at klæde forældrene på og fastholde de unge i en hverdag med skolegang og fornuftige fritidsinteresser. Ikke to familier er ens, og derfor er det afgørende, at vi nu rykker stolene helt tæt sammen som kommune, så vi kan sætte ind med den helt rigtige indsats."

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å):

"Når vi skal hjælpe børn og unge godt på vej, skal vi møde dem, hvor de er. Det gør vi blandt andet ved at lade familieteamet samarbejde med foreningslivet og FritidsGuiderne om at sikre, at børnene kommer til at gå til noget i deres fritid. Et aktivt kultur- og fritidsliv er med til at give børn og unge en hverdag, hvor man er en del af et positivt fællesskab, der kan opbygge ens selvværd og voksenrelationer. Det er helt essentielt, når vi skal forebygge tilknytning til bandemiljøerne."

Fakta

  • Det forventes, at der i projektperioden fra 2019 til medio 2021 år kan arbejdes med cirka 20-30 familier årligt. Det særlige familieteam vil dermed komme i kontakt med op mod 300 københavnere, hvoraf cirka halvdelen forventes at være under 18 år.
  • Projektet er støttet med 11,4 mio. kr. fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og er et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur og Fritidsforvaltningen