26. september 2019

Boom i antallet af udenlandske arbejdstagere og studerende i København

Nye programmer skal få udenlandske studerende til at blive og bidrage til velfærd.

Antallet af udenlandske arbejdstagere i København er på 10 år næsten fordoblet. Og udenlandske studerende flokker til hovedstadens uddannelsesinstitutioner. Nye programmer skal få dem til at blive og bidrage til velfærden

Når en irsk ingeniør eller en indisk it-ekspert tager job i København, bidrager det til byens velfærd. Arbejdstagere udefra skæpper i kassen, og de kommer med ny viden, nye ideer og giver vækst og innovation i virksomhederne. Samtidig sikrer de flere hænder i brancher, hvor det kan være svært for virksomhederne at få ledige stillinger besat.

En ny analyse fra Københavns Kommune viser, at antallet af udenlandske medarbejdere i København er steget fra ca. 23.000 i 2008 til knap 43.000 i 2018. Kigger man samlet på Region Hovedstaden er tendensen den samme. Her er antallet steget fra godt 53.000 udenlandske arbejdstagere i 2008 til mere end 92.000 i 2018.

”Det har stor betydning både for København og for resten af landet, at flere udlændinge vælger at bosætte sig i København og bidrage til at skabe vækst og udvikling. Vi ligger i skarp konkurrence med andre europæiske storbyer om at tiltrække internationale talenter, så vi skal blive endnu bedre til at tage imod de mange nye arbejdstagere, så de vælger at blive i vores region”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Analysen peger samtidig på, at de lange videregående uddannelser i Region Hovedstaden er blevet et internationalt trækplaster. Antallet af nye internationale studerende er nærmest eksploderet med en stigning fra omkring 400 personer i 2000 til ca. 3.200 personer i 2016.

Ligesom de udenlandske arbejdstagere er de studerende også en stor økonomisk gevinst, hvis de bliver og arbejder i København, når eksamensbeviset er i hus. Men analysen peger på, at det kun er tilfældet for 40 procent af de internationale dimittender.

”Analysen viser, hvor meget vi vinder ved at tiltrække og fastholde dygtige internationale studerende. Vi gør allerede en stor indsats med bl.a. mentorer for at få de internationale studerende til at blive, og en kinesisk studerende kan for eksempel hjælpe en dansk virksomhed med at åbne dørene op til et helt nyt eksportmarked.  Det er en ren overskudsforretning for Danmark og vores virksomheder, hvis vi får talenter til landet, og vi også får dem til at blive”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Hun peger derfor på øget fastholdelse af udenlandske talenter som et oplagt indsatsområde for det kommende budget.

Som en del af de kommende budgetforhandlinger skal politikerne bl.a. se på muligheden for at aktivere to nye programmer på området. De skal hhv.  hjælpe studerende med at komme hurtigt i studiejob, så man allerede fra start styrker deres tilknytning til Danmark,  og gøre det lettere for medrejsende ægtefæller at finde arbejde.  

Derudover skal politikerne også se på muligheden for at løfte kommunens digitale kommunikation med de nye internationale københavnere.

Fakta

  • Analysen viser bl.a., at de udenlandske arbejdstagere oftest kommer fra Polen, Rumænien og Indien.
  • Når medarbejdere med et udenlandsk pas slår sig ned i hovedstaden, er det primært for at arbejde inden for rengøring eller hotel- og restaurationsbranchen.
  • Ser man alene på den højtkvalificerede del af udlændingene, er det særligt i it-branchen eller på de højere uddannelsesinstitutioner, de finder job.