24. januar 2019

København er nu endelig blåstemplet som hele landets vækstmotor

Al tvivl om hvorvidt København og hovedstadsregionen skal fylde mere eller mindre i Danmarks udvikling, må være manet til jorden.

Det mener Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, der tolker regeringens hovedstadsudspil som den endelige blåstempling af København som hele landets vækstmotor. 

”Når regeringen lancerer så massive investeringer i hovedstadsområdet, så er det et utvetydigt signal om, at et stærkt Danmark kræver et stærkt København. Derfor skal vi også fremadrettet blive ved med at se på, hvordan vi kan styrke hovedstaden snarere end at udsulte byen,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Med udflytning af statslige arbejdspladser og diskussionen af udligningsordningen, har der været meget diskussion om, hvorvidt landets vækst og udvikling kan og skal komme fra København eller andre dele af landet. Men dagens udspil er et punktum for den diskussion, mener borgmesteren.

”Der kan ikke længere være skyggen af tvivl om, at København er og bliver hele Danmarks vigtigste kort i den internationale konkurrencesituation, og sådan skal det selvfølgelig også være,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.