11. marts 2019

København skrotter "bløde" integrationsprojekter

Ny integrationshandleplan har skarpt fokus på at få flere med minoritetsbaggrund i job og uddannelse.

I 2014 brugte Københavns Kommune en halv million kroner på mangfoldighedsfestivalen 'Smag Verden'. Det er et eksempel på en af de integrationsindsatser, som det med Københavns nye integrationshandleplan er slut med.

"Nu tager vi et endelig opgør med de "bløde" integrationsindsatser. I stedet tager vi fat, hvor vi ved, at det virker: Med målrettede og effektive job- og uddannelsesforløb. Vi skal stille krav og hjælpe københavnere med minoritetsbaggrund til at blive en del af fællesskabet," siger beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Nye tiltag med fokus på job

Med den nye integrationshandleplan er der sat penge af til gennem en systematisk og vedholdende jobindsats at hjælpe københavnere med minoritetsbaggrund i arbejde.

Bl.a. er der afsat 3,3 mio. kroner til en håndholdt og virksomhedsrettet jobindsats, som er inspireret af tilgangen til nyankomne flygtninge. Der er også et særligt fokus på kvinder. Bl.a. med en stor undersøgelse af, hvor stort et problem social kontrol er for deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

"Med vores nye handleplan gør vi det klart, at vi er nødt til at få endnu flere til at være en del af det arbejdende fællesskab. Derfor har vi fået en række målbare job- og uddannelsesindsatser som ledestjerner i vores integrationsindsats de næste fire år. I sidste ende handler det om at give den enkelte københavner og familie reelle valgmuligheder og friheden til at tilrettelægge sit liv, som man ønsker," siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Der er også afsat penge til, at gravide nytilkomne kvinder kan deltage i jobbarselsgrupper og til at bekæmpe ubevidst diskrimination på arbejdspladserne.

Fakta

  • Med integrationshandleplanen, der bygger ovenpå Københavns Kommunes Integrationspolitik, er der afsat ca. 44 millioner kroner over de næste fire år.
  • Ud af de 11 millioner kroner årligt er 7,2 mio. målrettet at få flere i job. 2,4 mio. skal fastholde flere i uddannelse, og 1 mio. kroner skal forebygge social kontrol.
  • 53 pct. af københavnere med minoritetsbaggrund er i arbejde. Det tilsvarende tal er 77 pct. af københavnerne med dansk baggrund.