5. september 2019

Mere og bedre hjælp til veteraner

Indsatsen for de 3.500 veteraner i Københavns Kommune skal styrkes.

Derfor tager Venstres beskæftigelsesborgmester nu initiativ til et veterantopmøde, et jobmatch-arrangement og et servicetjek af kommunens veteranindsats. "Vi kan ikke være andet bekendt", lyder det fra Cecilia Lonning-Skovgaard.

Kvinder og mænd, der har kæmpet for Danmark i udlandet, skal have bedre hjælp til at komme videre med tilværelsen som civil. Det mener Københavns beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der nu sætter en række initiativer i gang, der skal munde ud i en styrket indsats for veteraner i Københavns Kommune:

Den hidtidige indsats for de 3.500 veteraner i Københavns Kommune er blevet kritiseret, bl.a. for en kombination af manglende politisk prioritering, dårlig koordination imellem de kommunale forvaltninger og en ringe forståelse for de udsatte veteraners særlige behov.

"Hjælpen til nogle af Danmarks tapreste mænd og kvinder har ikke været tilstrækkelig. Veteranerne har kæmpet for vores frihed og sikkerhed på farlige missioner, og vi har desværre ikke været gode nok til efterfølgende at tage imod dem med støtte og job. Det vil jeg gerne lave om på ved at lytte til veteranernes bekymringer og behov og dermed styrke vores indsats. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt", siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Veterantopmøde og servicetjek

Beskæftigelsesborgmesteren har derfor taget initiativ til en række indsatser, der skal munde ud i bedre hjælp til veteraner i Københavns Kommune:

  • Et veterantopmøde (11/9).
  • Et jobmatch-arrangement på Københavns Rådhus (20/9)
  • Et servicetjek af Københavns Kommunes veteranindsats

På veterantopmødet vil Cecilia Lonning-Skovgaard lytte til, hvilke konkrete behov veteranerne har, og hvordan kommunen bedst kan modsvare dem. Deltagerne er bl.a. Forsvarets Veterancenter, Veteranhjemmet i København, repræsentanter for virksomheder, der har valgt at ansætte veteraner, ENGAGE og andre foreninger, der arbejder for veteranernes vilkår.

Ved jobmatch-arrangementet på Københavns Rådhus vil en række virksomheder møde op med konkrete job eller praktikmuligheder til veteraner.

"Vi ved, at et job er en vigtig forudsætning for at få et solidt fodfæste i tilværelsen, når veteranerne vender hjem. Derfor skal vi tilbyde en arbejdsplads til alle veteraner, som søger et civilt job, og tage de hensyn, som er nødvendige for dem, der har fysiske eller psykiske krigsskader", siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hun har også besluttet, at kommunens veteranindsats skal gennemgå et servicecheck. På baggrund af en medarbejderworkshop, og inputs fra veterantopmødet, vil fordele og ulemper ved den nuværende organisering af veteranindsatsen blive drøftet, og det skal give idéer til, hvordan indsatsen for veteranerne i kommunen kan udvikles og forbedres.

"Alt i alt forventer jeg, at vi kan se med nye friske øjne på vores veteranindsats og få de input, der skal til, for at styrke og forbedre den. På den måde kan vi sige ordentlig tak for veteranernes store indsats", siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Organisering af veteranindsatsen i Københavns kommune

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har hvert job- og beskæftigelsescenter udpeget en jobkonsulent, der fungerer som veterankoordinator. De overtager sagsansvaret for de ledige veteraner, som oplyser deres veteranstatus og ønsker at få tilknyttet en veterankoordinator. Vedkommende bliver dermed bindeled mellem indsatsen i BIF og de forskellige projekter og myndigheder, som hjælper veteraner.

I Socialforvaltningen er der afsat et årsværk til to veterankoordinatorer som er forankret i Borgercenter Voksne.

Koordinatorerne står til rådighed for de veteraner og deres pårørende, som har brug for hjælp til at navigere på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune og andre relevante instanser. Det er ligeledes veterankoordinatorernes opgave at besøge Veteranhjemmet hver 6. uge. Her tilbyder Socialforvaltningen fremskudt vejledning vedr. f.eks. bolig til de veteraner, der har svært ved selv at møde op i forvaltningen.