1. marts 2019

Naturpleje med københavnske ledige fortsætter med ny godkendelse

Det regionale Arbejdsmarkedsråd har givet dispensation i to år til Københavns Kommunes indsats med unge i nyttejob.

Københavnerne behøver ikke at frygte, at Amager Fælled, Vestvolden og Valbyparken gror til med fremmede planter, der kvæler den lokale vilde natur.

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden har givet dispensation i yderligere to år til, at Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune kan fortsætte naturplejen med ledige – også kaldet nyttejob.

“Jeg er glad på både københavnernes og naturens vegne for, at vi har fået dispensationen. For nu kan vi uhindret videreføre kampen for den originale danske natur og muligheden for at bruge nyttejob som en aktiv indsats for at få flere ledige i job eller uddannelse, siger beskæftigelses-og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Skal overholde rimelighedskravet

Dispensationen fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd er nødvendig, fordi ordningen med nyttejob ligger ud over lovgivningens såkaldte “rimelighedskrav”, der forudsætter, at der skal være et vist forhold mellem antallet af ansatte med tilskud og ordinært ansatte på den enkelte arbejdsplads.

Fagforeningen 3F's tillidsrepræsentanter i Teknik-og Miljøforvaltningen har tidligere bakket op om dispensationen, men 3F ønskede denne gang ikke at støtte en forlængelse. Det regionale Arbejdsmarkedsråd endte altså alligevel med at godkende ansøgningen fra Jobcenter København

“Det kan undre mig, at en fagforening ikke ønsker at kæmpe for den danske natur og for at skaffe unge tættere på job og uddannelse. Men nu har vi fået dispensationen for de næste to år, og så ser vi fremad, siger Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Dispensationen gælder for 60 pladser på tre steder i København: Amager Fælled, Vestvolden og Valbyparken.