10. december 2019

Ny handleguide: Social kontrol skal spottes hurtigere af kommunen

Medarbejdere i Københavns Kommune skal klædes endnu bedre på, så de kan reagere, når borgere bliver udsat for social kontrol.

Hvad kan være tegn på, at en borger udsættes for social kontrol, og hvad skal man gøre med en mistanke? Henvendelser om social kontrol har været støt stigende i Københavns Kommune, og for første gang bliver alle ansatte med borgerkontakt nu klædt bedre på med en handleguide.

Det kan være alt lige fra folkeskoleeleven, der ikke må deltage i sociale aktiviteter på skolen, til den ledige indvandrerkvinde, hvis familiemedlemmer ønsker at bestemme, hvem hun må arbejde sammen med, når hun får et jobtilbud.

Københavns Kommune har derfor udarbejdet en omfattende handleguide, der skal hjælpe medarbejderne med at spotte social kontrol - det vil sige, når personer gennem pres, tvang eller vold begrænses i deres livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg.

"Det er helt uacceptabelt, at der er mennesker, der skal udsættes for tvang og kontrol, og det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at bekæmpe. Jeg er overbevist om, at kommunens medarbejdere, der hver dag har kontakt med tusindvis af borgere, kan spille en afgørende rolle, hvis de bliver klædt ordentlig på - og det synes jeg i den grad, at denne handleguide er med til," siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Udover den generelle handleguide vil kommunens eksperter i æresrelaterede sager holde oplæg for specifikke grupper af medarbejdere, og de vil få mere detaljerede guides, der knytter sig til lige præcis deres hverdag.

Behov for viden og rådgivning

Sager om social kontrol kan være komplekse, og ofte er løsningen ikke nem.

Derudover er der klare indikationer på, at de kommunale medarbejdere støder på social kontrol i deres arbejde, og at de har brug for råd og vejledning.

Københavns Kommunes beredskab og specialenhed i sager vedr. æresrelaterede konflikter og social kontrol har oplevet en stigning fra 242 henvendelser i 2009 til 1.038 henvendelser i 2018.

Nye tal viser også, at det strømmer ind med henvendelser til de nationale sikkerhedskonsulenter, der hjælper og rådgiver om social kontrol.

Fra april 2018, hvor ordningen blev oprettet, til august 2019 har sikkerhedskonsulenterne registreret i alt 333 sager. 42 af sagerne har været fra København.

Fakta

  • Rådene i handleguiden til medarbejderne afhænger af hvilken form for social kontrol, der er mistanke om:
  • Gå altid til din nærmest leder med din bekymring, så I sammen kan foretage en vurdering af, hvornår og hvordan, I går videre med bekymringen. I kan også inddrage kolleger og Københavns Kommunes ekspertberedskab.
  • Vær opmærksom på, at du som offentligt ansat er underlagt skærpet underretningspligt, og at den skærpede underretningspligt er personlig, hvorfor det er dit personlige ansvar at underrette, hvis du er bekymret.
  • Hvis der er risiko for, at barnet vil udsættes for vold eller andre overgreb, hvis du fortæller forældrene om underretningen/bekymringen, skal du IKKE kontakte forældrene ved underretning, men kun Borgercenter Børn og Unge. Du kan søge hjælp hos Etnisk Konsulentteam i forhold afklaring af risici.

Den seneste medborgerundersøgelse fra Københavns Kommune (2019) viser, at

  • 16,3 pct. af københavnere med ikke-vestlig baggrund i alderen 18-29 år får begrænset deres frihed mht. kæreste og ægtefælle. For københavnere med dansk oprindelse i samme aldersgruppe gælder, at 2 pct. oplever samme begrænsning.
  • Knap 7 pct. af unge med ikke-vestlig baggrund i alderen 18-29 år får begrænset deres selvbestemmelse mht. uddannelse og venner. For københavnere med dansk oprindelse i samme aldersgruppe gælder, at 2,3 pct. oplever samme begrænsning