5. marts 2019

Ny specialenhed skal presse ledige københavnere med banderelationer

Københavnere med banderelationer, der modtager offentlige ydelser, kan se frem til, at grebet strammes om dem.

Presset på ledige københavnere med banderelationer, der får kontanthjælp, bliver større. Det sker, når Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i København den 1. april opretter en ny specialenhed.

Specialenheden skal sikre, at bandemedlemmer og personer med banderelationer på overførselsindkomst i højere grad bliver aktiveret. De vil desuden blive sanktioneret, når de ikke overholder aftaler, som de skal møde op til for at modtage kontanthjælp.

"Vi skal simpelthen sætte tommelskruerne mere på: Flere ledige med banderelationer skal aktiveres i så mange timer som muligt. Derfor samler vi kræfterne i en ny specialenhed, der udelukkende skal fokusere på borgere med banderelationer. Vi er forpligtet til at yde kontanthjælp, men specialenheden er vejen til at skærpe vores i forvejen hårde linje maksimalt, så vi ikke føler os til grin for vores egne penge" siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

I den nye specialenhed vil konsulenterne få færre sager end normalt, og de får derfor mere tid til at holde flere samtaler og følge op på aktiveringen.

Den består blandt andet af vejlednings- og opkvalificeringsforløb og at blive sendt ud i virksomhedspraktik som for eksempel rengøringsassistent og chaufførmedhjælper til gengæld for kontanthjælpen. Enheden vil holde skarpt øje med, hvor mange aktiveringstimer og samtaler borgerne deltager i, og hvor mange borgere, der får frataget eller reduceret deres ydelse, fordi de ikke lever op til deres forpligtelser.

"Konsulenterne vil kunne gennemføre en mere håndholdt indsats overfor den enkelte. De vil følge de ledige med banderelationer tæt, indkalde dem til ugentlige samtaler, aktivere dem så meget som muligt og løbende justere og intensivere indsatsen," siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Indsats siden 2018

I 2018 iværksatte Københavns Kommune en styrket aktiveringsindsats overfor ledige med banderelationer. Siden har 107 ledige været omfattet af indsatsen, og i øjeblikket indgår 70 borgere i den styrkede aktiveringsindsats. Vurderingen er, at der potentielt er op mod 150 borgere med banderelation på kontanthjælp. Udover at skrue op for aktiveringen skal den nye specialenhed tilbyde et alternativ til bandekriminalitet i form af uddannelse eller job. Derudover skal målgruppen hjælpes tættere på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse, når de bliver løsladt fra fængslerne. Det sker blandt andet ved, at de får tilbudt en samtale med en jobkonsulent, inden de løslades, og får tilbudt en job- eller uddannelsesplan, mens de sidder i fængsel.

Fakta

  • Specialenheden etableres den 1. april i Jobcenter København i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
  • Enheden skal sikre en ensartet og systematisk indsats, der bygger på en samlet og koordineret viden om borgere med banderelationer.
  • Enheden kommer til at bestå af fire konsulenter og ledes af en afdelingschef.
  • Aktiveringen består bl.a. af vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt at blive sendt i virksomhedspraktik som for eksempel rengøringsassistent eller chaufførmedhjælper. Aktiveringen varetages af eksterne leverandører.