30. september 2020

Jobcentre udfordrer vanetænkning: Der findes ingen mande- eller kvindefag

Jobcentre skal ikke videreføre gammeldags opfattelser af, hvad mænd og kvinder kan og bør arbejde med, siger borgmesteren om nyt initiativ.

Gammeldags opfattelser af, hvad mænd og kvinder bør arbejde med lever i bedste velgående på det københavnske arbejdsmarked.

Mænd arbejder overvejende i den private sektor og kvinder i den offentlige. Ligesom de fleste håndværkere er mænd, og sundhedssektoren har flest kvinder.

Kønsstereotyper kan også være en udfordring på jobcenteret. Det kan præge, hvilke jobmuligheder, som sagsbehandlerne ser for den ledige – og som den ledige ser for sig selv.

Det skal laves om, mener beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hun har derfor sat gang i et nyt initiativ, der skal klæde medarbejderne i jobcentrene på til at vejlede de ledige uden skelen til køn og dermed forebygge og udfordre stereotyp tænkning i mande- og kvindefag.

”Det må fx aldrig være sådan, at mænd i højere grad end kvinder bliver tilbudt et truck-kørekort, eller at kvinder oftere end mænd bliver ledt over i sundheds- og omsorgssektoren. Den tænkning hører ikke hjemme i 2020. Vi skal sørge for at præsentere hele paletten af muligheder, når vi sidder overfor borgerne”.

Jobcentrene går forrest

Informationsmateriale, en serie af fyraftensmøder og nye retningslinjer skal nu være med til at forhindre, at gammeldags opfattelser af mande- og kvindefag sniger sig ind i beskæftigelsesindsatsen på jobcentrene.

”Jeg tror ikke vores medarbejdere bevidst tænker kønsstereotypt, når de vejleder byens ledige. Men jeg er sikker på, at det nogle gange sker ubevidst, ligesom borgerne selv kan tænke kønsstereotypt, og det skal vi nu skabe bevidsthed om at ændre,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Et opgør, som er vigtigt. Og som kun bliver endnu mere vigtigt i en tid, hvor København er i krise og ramt på ledigheden, mener Cecilia Lonning-Skovgaard:

”Lige nu har vi som by brug for alle mand på dæk, og København har ikke råd til en beskæftigelsesindsats, hvor traditionelle opfattelser af ’mande-og kvindefag’ får lov at sætte dagsordenen. For mig er det soleklart, at København simpelthen går glip af talent, når virksomheder kun rekrutterer fra den ene halvdel af talentmassen. Det skal vi i Københavns jobcentre gøre alt, hvad vi kan for at lave om på”.