20. august 2020

Ny uddannelse med løn skal give akademikere mulighed for at blive pædagoger

Forslag om ny merituddannelse kan gøre bachelorer til pædagoger på godt to år med løn under uddannelsen.

Fra akademiker til pædagog på kun lidt over to år med løn under uddannelsen og tilbud om fast job bagefter.

Sådan lyder hovedlinjen i et forslag om en ny meritpædagoguddannelse, som ligger til godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

For mens det er svært for mange akademikere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, er der mangel på pædagoger.

Forslaget bakkes op af Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester og børne- og ungdomsborgmester.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning (V) siger:

"Det her kan være en god mulighed for et sporskifte for de grupper af akademikere i hovedstadsområdet, som oplever, at det er svært at få fast job inden for det felt, de er uddannet til. Selvom de er dygtige og engagerede, kan mange kun få korte vikariater eller oplever at være fanget i et administrativt job, som de føler sig overkvalificeret til."

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

"Den største udfordring for at skabe bedre normeringer er mangel på pædagoger. Det er en fælles samfundsopgave at sikre, at pædagogfaget bliver mere attraktivt, så flere ønsker at gøre en stor forskel for de mindste børn. Derfor skal vi også se på meritpædagoguddannelsen. En sporskiftemodel for akademikere og professionsbachelorer er en god ide."

Ledighed helt i bund

Baggrunden for forslaget er stigende rekrutteringsudfordringer, der i sidste ende risikerer at spænde ben for målsætningen om bedre normeringer i landets daginstitutioner.

Der er allerede mangel på pædagoger i dag. Særligt i hovedstadsområdet er ledigheden blandt pædagoger helt i bund.

Siden 2016 er optaget gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole dalet med over 20 pct. Derfor oplever flere hovedstadskommuner stigende udfordringer med at rekruttere kvalificerede pædagoger.

Dertil kommer, at antallet af 0-5 årige i Danmark ifølge prognoserne vokser med over 50.000 børn de næste ti år. Der er med andre ord akut behov for at gøre pædagogfaget mere attraktivt for flere.

Ny vej ind i pædagogfaget

Derfor er Københavns Professionshøjskole og fem kommuner i Region Hovedstaden gået sammen om en ansøgning til ministeriet, der skal give personer med mindst en bachelor eller professionsbachelor mulighed for at blive pædagoger på særligt gunstige vilkår med en ny sporskiftemodel på meritpædagoguddannelsen.

Man vil blive ansat i en stilling som pædagogmedhjælper mindst 27 timer om ugen med løn, en uddannelsesaftale og løbende undervisning, og efter godt to år er man uddannet pædagog.

Modellen med at kombinere uddannelse og job findes i forvejen på skoleområdet med Den Skolebaserede Læreruddannelse i Region Sjælland og programmet Teach First, hvor akademikere kan blive skolelærere på to år med løn under uddannelsen, mens de arbejder som lærer.

København ser gode perspektiver

Hos Københavns Kommune, der er en af de fem samarbejdskommuner, ser man gode og nødvendige perspektiver i ideen.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning (V) siger:

"Her kan de få en ny uddannelse med løn undervejs. Tilmed på et område, hvor de i høj grad kan gøre en konkret forskel i hverdagen. Jobsikkerheden er helt i top. Og så skal man huske, at der som pædagog også er mulighed for at gøre karriere og blive pædagogisk leder eller klyngeleder."

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

"Vi har i forvejen bachelorer ansat som medhjælpere i vores daginstitutioner, som vi ved vil være interesserede. Det kan også være en god mulighed for et sporskifte for bachelorer fra universitetet eller professionsbachelorer, som er kommet i tvivl, om de er havnet på rette hylde."

Forslaget om en sporskiftemodel på meritpædagoguddannelsen får også støtte fra de faglige organisationer for pædagoger, BUPL og LFS.

Hurtigere merit for pædagogmedhjælpere

For at gøre meritpædagoguddannelsen mere attraktiv har Københavns Professionshøjskole desuden ansøgt Uddannelses- og Forskningsministeriet om at lempe adgangskravene til den ordinære meritpædagoguddannelse fra fem til to års erfaring med pædagogisk praksis. En ansøgning som også har fået støtte fra de faglige organisationer og Københavns Kommune.

Den ansøgning blev godkendt af ministeriet lige før sommerferien.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

"Det glæder mig enormt, at vores dygtige pædagogmedhjælpere ikke længere skal vente fem år, før de kan starte på uddannelsen til meritpædagog. For voksne med faste udgifter er det ofte for lang tid at vente. Nu bliver uddannelsen til meritpædagog mere attraktiv for flere."

Det er stor interesse blandt medhjælpere for meritpædagoguddannelsen, men de fem års ventetid har hidtil været en markant barriere. Når erfaringskravet nu ændres fra fem til to år øges målgruppen for den ordinære meritpædagoguddannelse alene i Københavns Kommunes dagtilbud med ca. 600 medarbejdere svarende til en udvidelse på 45 pct.

Fakta

Ledighed for pædagoger

 • Ledigheden for pædagoger i hovedstadsområdet er på cirka 2 pct.
 • Ledigheden for pædagoger på landsplan er på cirka 3 pct.

Stigende børnetal og bedre normeringer

 • Danmarks Statistiks befolkningsprognoser viser, at der frem mod 2030 kommer 53.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen.
 • På finansloven er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i landets daginstitutioner i 2020 stigende til 1,6 milliarder kr. i 2025.
 • Københavns Kommune får i 2020 63 millioner kr. til at ansætte mere pædagogisk personale for stigende til 200 mio. kr. årligt i 2025.
 • Det er et krav fra regeringen, at fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere bliver fastholdt. Derfor kan kommunerne ikke bruge pengene på alene at ansætte flere pædagogmedhjælpere.

Om uddannelsen

 • De studerende skal arbejde som pædagogmedhjælpere mindst 27 timer ugentligt.
 • Dertil kommer fjernundervisning samt dage med fysisk undervisning på campus i enten København (Carlsberg Byen) eller Nordsjælland (Hillerød).
 • De studerende vil få løn som pædagogmedhjælpere under hele uddannelsen. Københavns Kommune tilbyder desuden et ekstra løntillæg under uddannelsen.
 • Ansøgerne skal være mindst 25 år og have en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.
 • Uddannelsen kan kun påbegyndes, hvis der ved uddannelsesstart foreligger en uddannelsesaftale mellem ansøgeren og en kommunal arbejdsgiver.
 • Københavns Professionshøjskole har for nu samarbejdsaftaler med fem kommuner om at oprette uddannelsesaftaler: København, Frederiksberg, Gentofte, Helsingør og Ishøj.
 • Kommunerne har forpligtet sig til at stille en praksismentor til rådighed for at sikre løbende feedback og styrke koblingen mellem teori og praksis i hverdagen.
 • Uddannelsen rummer samme grundfaglige og specialiseringsfaglige elementer som den ordinære pædagoguddannelse.
 • De studerende på uddannelsen vil samlet opnå mere praksiserfaring end de studerende på den ordinære pædagoguddannelse.
 • De studerende forventes i kraft af adgangskravet om en uddannelse på min. bachelorniveau at være i besiddelse af de studiekompetencer, som et kompakt forløb forudsætter.