26. januar 2021

København viser vejen mod social kontrol

Ny aftale afsætter 13 mio. kr. til at opkvalificere jobcentermedarbejdere til at opspore social kontrol. Andre kommuner kan lære af, hvordan vi har gjort det, siger Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

"Det glæder mig, at der nu er sat penge af til at sætte ind over for den sociale kontrol, der har en massiv indvirkning på, hvor mange ledige indvandrerkvinder der kommer i job. Vi må og skal være bedre til at spotte og håndtere social kontrol i jobcentrene, og her kan andre kommuner lære af, hvordan vi har gjort i København."

Sådan siger Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, på baggrund af den politiske aftale, der blev indgået mandag aften.

De fem partier bag finansloven er blevet enige om, hvor 40 millioner kroner skal anvendes til en styrket indsats mod social kontrol. 13 millioner kroner skal bruges på at opkvalificere fagfolk som jobcentermedarbejdere, lærere og pædagoger, så de bliver bedre til at opspore og håndtere negativ social kontrol.

København langt fremme

Og det er et område, hvor Københavns Kommune allerede er langt fremme.

Fra januar er indsatsen mod social kontrol på arbejdsmarkedet skærpet ved blandt andet at ansætte fem nye social kontrol-vejledere på Jobcenter København og efteruddanne kommunens jobkonsulenter.

Social kontrol-vejlederne skal fremover rådgive og hjælpe jobkonsulenterne, når de ude på jobcentrene møder kvinder, der udviser tegn på at ligge under for social kontrol.

Vejlederne skal også inddrage kvindernes ægtefæller og familie, så der bliver en fælles forståelse i familien af, at en kvinde har ret og pligt til at deltage på arbejdsmarkedet og i aktivering og dermed støtte kvindens ønske om at ville arbejde.

"I dagens Danmark findes der ægtemænd, familier og omgangskredse, der presser kvinder til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og til at sige nej til job eller praktikforløb på arbejdspladser, hvor der arbejder mænd. Det må vi aldrig acceptere", siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Rapport dokumenterer social kontrol

Den nye indsats kommer i kølvandet på en rapport fra 2020, som Als Research har lavet for Københavns Kommune, blandt knap 400 jobcentermedarbejdere.

Den viste bl.a., at hver tredje jobcentermedarbejder har oplevet, at ledige etniske minoritetskvinder direkte har givet udtryk for, at de presses af deres familie eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Cecilia Lonning-Skovgaard opfordrer nu andre kommuner til at bruge København som inspiration.

"Nu er pengene der for kommunerne, så hvis de vil vide mere om, hvordan de kan bruges mest fornuftigt, deler vi gerne ud af vores viden. Vi må aldrig acceptere, at kvinder bliver isoleret i hjemmet, fordi deres familie eller omgangskreds har et forældet kvindesyn. Kvinderne skal vide, at vi er klar med en udstrakt hånd. Og at de trygt kan række ud og gribe den", siger beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København.