Politik

Jeg har som borgmester og formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ansvaret for kommunens opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelser og tværgående integration.

Det gælder jobsøgning og formidling, opkvalificerende beskæftigelsesindsats, drift af Jobcenter København, indkomstoverførsler (kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, dagpenge m.v.), modtagelse af nye udlændinge og danskuddannelse til voksne udlændinge.

Udvalget har ansvaret for koordination af kommunens tværgående integrationsindsats, samt revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik. Jeg har desuden ansvaret for Københavns Erhvervsservice, som hjælper og guider virksomhederne til at få de nødvendige tilladelser, ansøgningsskemaer og bevillinger hos kommunen og øvrige myndigheder.